Burlaka, B. S., I. F. Belenichev, and V. V. Gladyshev. “Thermogravimetric Investigation of a New Intranasal Gel With Noopept”. Farmatsevtychnyi Zhurnal, no. 6, Dec. 2019, pp. 54-61, doi:10.32352/10.32352/0367-3057.6.19.06.