Kryvoviaz, O. V., I. K. Shcherba, Y. O. Tomashevska, and V. V. Kudria. “Students’ Awareness of Breast Cancer Risk Factors (results of a Sociological Study)”. Farmatsevtychnyi Zhurnal, no. 6, Dec. 2019, pp. 14-21, doi:10.32352/10.32352/0367-3057.6.19.02.