Polishchuk, Y., L. Davtyan, and V. Lakatosh. “Study Activity Spermicidal Gel of Gynecology”. Farmatsevtychnyi Zhurnal, no. 6, Mar. 2019, pp. 45-48, https://pharmj.org.ua/index.php/journal/article/view/567.