Karbovskyi, V. L., I. A. Shevchuk, O. V. Kurkina, and T. Y. Makovska. “Study of PEG-Filstim Sub-Acute Toxicity”. Farmatsevtychnyi Zhurnal, no. 2, Aug. 2018, pp. 77-86, doi:10.32352/0367-3057.2.17.10.