Parchenko, V. V. “Anticonvulsant Activity of 5-(furan-2-Yl)-4R1-1,2,4-Triazole-3-Thione S-Derivatives”. Farmatsevtychnyi Zhurnal, no. 6, Sept. 2018, pp. 56-60, doi:10.32352/0367-3057.6.15.02.