Blavatska, O. B., Zaliska, O. M., Hrynkiv, Y. O. and Sosnovska, H. O. (2020) “Analysis of development dynamics of the program «Affordable medicines» in Ukraine and Lviv region”, Farmatsevtychnyi zhurnal, 0(2), pp. 3-11. doi: 10.32352/0367-3057.2.20.01.