Karbovskyy, V. L., Shevchuk, I. A., Kurkina, O. V. and Makovska, T. Y. (2018) “Histological study of the drug PEG-Filstim sub-acute toxicity”, Farmatsevtychnyi zhurnal, 0(3-4), pp. 80-88. doi: 10.32352/0367-3057.3-4.17.09.