Burlaka, B. S., I. F. Belenichev, and V. V. Gladyshev. 2019. “Thermogravimetric Investigation of a New Intranasal Gel With Noopept”. Farmatsevtychnyi Zhurnal, no. 6 (December), 54-61. https://doi.org/10.32352/10.32352/0367-3057.6.19.06.