Kryvoviaz, O. V., I. K. Shcherba, Yu. O. Tomashevska, and V. V. Kudria. 2019. “Students’ Awareness of Breast Cancer Risk Factors (results of a Sociological Study)”. Farmatsevtychnyi Zhurnal, no. 6 (December), 14-21. https://doi.org/10.32352/10.32352/0367-3057.6.19.02.