Dudikova, D. M., Z. S. Suvorova, V. V. Nedashkivska, A. O. Sharova, M. L. Dronova, and N. O. Vrynchanu. 2018. “Antibiofilm Activity of Aminopropanol Derivatives Against Pseudomonas Aeruginosa”. Farmatsevtychnyi Zhurnal, no. 1 (August), 93-100. https://doi.org/10.32352/0367-3057.1.17.12.