YARNUKH, T.; GARKAVTSEVA, O.; CHUSHENKO, V. Biopharmaceutical researches of ointment ┬źDermalik┬╗. Farmatsevtychnyi zhurnal, n. 3, p. 90-93, 25 Jun. 2009.