SHAPOVALOV, V.; SHAPOVALOVA, V.; VASINA, Y. Organization-low and forensyc-pharmaceutical aspects of application of antipsyhotic medications for treatment of addikthion of disorders of health. Farmatsevtychnyi zhurnal, n. 3, p. 40-45, 25 Jun. 2009.