TROKHYMCHUK, V. V.; VYSHNYTSKA, I. V. Development of recommendations on creating local formulary drug list for children affected with gastritis and duodenitis. Farmatsevtychnyi zhurnal, n. 3-4, p. 16-20, 14 Aug. 2018.