BLAVATSKA, O. B.; ZALISKA, O. M.; HRYNKIV, Y. O.; SOSNOVSKA, H. O. Analysis of development dynamics of the program «Affordable medicines» in Ukraine and Lviv region. Farmatsevtychnyi zhurnal, n. 2, p. 3-11, 7 May 2020.