SHAPOVALOV, V.; SHUVERA, O. Forensic and pharmaceutical study of the population’s state of health in the Khmel’nickiy region of Ukraine. Farmatsevtychnyi zhurnal, n. 2, p. 36-38, 1 Jul. 2019.