BARCHYNA, O.; DEMCHENKO, A.; SMOLSKYI, O.; SUKHOVEEV, V.; KRAVCHENKO, A. Synthesis and antiradical efficiency of the derivatives 0f 4,6-1,3,5 dymorfolino-1,3,5-triazine. Farmatsevtychnyi zhurnal, n. 4, p. 43-49, 1 Jul. 2019.