TOLOCHKO, V. M.; AdokkinĐ°V. I.; DOLZNIKOVA, O. N. Research of motivation aspects of thematic improvement of specialists of pharmacy. Farmatsevtychnyi zhurnal, n. 3, p. 31-40, 1 jul. 2019.