KONOVALOVA, E.; DZHAN, T.; SHURAEVA, T.; KLIMENKO, S.; KOLADITCH, E.; PEREDERIY, Y. Study of the content of polysaccharides in the fruits of Viburnum rhytidophyllum hemsl. Farmatsevtychnyi zhurnal, n. 5, p. 96-98, 18 Mar. 2019.