POLISHCHUK, Y.; DAVTYAN, L.; LAKATOSH, V. Study activity spermicidal gel of gynecology. Farmatsevtychnyi zhurnal, n. 6, p. 45-48, 18 Mar. 2019.