SHAPOVALOV, V.; SHAPOVALOVA, V.; VASINA, Y.; ZBROZHEK, S.; OMELCHENKO, V. Evidence-based and forensic pharmacy: factors, risks and consequences psychoactive substances. Farmatsevtychnyi zhurnal, n. 6, p. 35-40, 18 Mar. 2019.