FILATOVA, H.; BURYAK, V.; IURCHENKO, I.; SUR, S.; KEYTLIN, I. Use of UV-spectrophotometry for celecoxib assay in substance and dosage forms. Farmatsevtychnyi zhurnal, n. 2, p. 86-91, 18 Mar. 2019.