KARBOVSKYI, V. L.; SHEVCHUK, I. A.; KURKINA, O. V.; MAKOVSKA, T. Y. Study of PEG-Filstim sub-acute toxicity. Farmatsevtychnyi zhurnal, n. 2, p. 77-86, 14 Aug. 2018.