LEONENKO, I. I.; SCRYPYNETS, Y. V.; ANELCHYK, À. V.; ALEKSANDROVA, D. I.; YEGOROVA, A. V. Highly sensitive luminescence determination of flupirtine maleate. Farmatsevtychnyi zhurnal, n. 5, p. 76-83, 12 Feb. 2019.