KARBOVSKYY, V. L.; SHEVCHUK, I. A.; KURKINA, O. V.; MAKOVSKA, T. Y. Histological study of the drug PEG-Filstim sub-acute toxicity. Farmatsevtychnyi zhurnal, n. 3-4, p. 80-88, 14 Aug. 2018.