BORISHCHUK, V. A.; SOLOVYEV, A. S.; KRASNYANSKAYA, T. M.; KLYMENKO, I. V.; BATTALOVA, R. I.; AUGUNAS, S. V.; KYRPACH, A. V. Retropharmaceutical studies of influence of organisational and legal managment structure of pharmacy chain and pharmacy service on optimization of providing the population with medicine (1960–1990). Farmatsevtychnyi zhurnal, n. 3, p. 5-14, 4 Sep. 2018.