REVYATSKYY, I. Y. Electronic online system «Likipedia». Farmatsevtychnyi zhurnal, n. 2, p. 11-15, 14 Aug. 2018.