Blavatska, O. B., Zaliska, O. M., Hrynkiv, Y. O., & Sosnovska, H. O. (2020). Analysis of development dynamics of the program «Affordable medicines» in Ukraine and Lviv region. Farmatsevtychnyi Zhurnal, (2), 3-11. https://doi.org/10.32352/0367-3057.2.20.01