Kryvoviaz, O. V., Shcherba, I. K., Tomashevska, Y. O., & Kudria, V. V. (2019). Students’ awareness of breast cancer risk factors (results of a sociological study). Farmatsevtychnyi Zhurnal, (6), 14-21. https://doi.org/10.32352/10.32352/0367-3057.6.19.02