Polishchuk, Y., Davtyan, L., & Lakatosh, V. (2019). Study activity spermicidal gel of gynecology. Farmatsevtychnyi Zhurnal, (6), 45-48. Retrieved from https://pharmj.org.ua/index.php/journal/article/view/567