Dudikova, D. M., Suvorova, Z. S., Nedashkivska, V. V., Sharova, A. O., Dronova, M. L., & Vrynchanu, N. O. (2018). Antibiofilm activity of aminopropanol derivatives against Pseudomonas aeruginosa. Farmatsevtychnyi Zhurnal, (1), 93-100. https://doi.org/10.32352/0367-3057.1.17.12