Karbovskyy, V. L., Shevchuk, I. A., Kurkina, O. V., & Makovska, T. Y. (2018). Histological study of the drug PEG-Filstim sub-acute toxicity. Farmatsevtychnyi Zhurnal, (3-4), 80-88. https://doi.org/10.32352/0367-3057.3-4.17.09