(1)
Leonenko, I. I.; Scrypynets, Y. V.; Anelchyk, À. V.; Aleksandrova, D. I.; Yegorova, A. V. Highly Sensitive Luminescence Determination of Flupirtine Maleate. Farm Zh 2019, 76-83.