[1]
Yarnukh, T., Garkavtseva, O. and Chushenko, V. 2009. Biopharmaceutical researches of ointment ┬źDermalik┬╗. Farmatsevtychnyi zhurnal. 3 (Jun. 2009), 90-93.