[1]
Blavatska, O.B., Zaliska, O.M., Hrynkiv, Y.O. and Sosnovska, H.O. 2020. Analysis of development dynamics of the program «Affordable medicines» in Ukraine and Lviv region. Farmatsevtychnyi zhurnal. 2 (May 2020), 3-11. DOI:https://doi.org/10.32352/0367-3057.2.20.01.