[1]
Kryvoviaz, O.V., Shcherba, I.K., Tomashevska, Y.O. and Kudria, V.V. 2019. Students’ awareness of breast cancer risk factors (results of a sociological study). Farmatsevtychnyi zhurnal. 6 (Dec. 2019), 14-21. DOI:https://doi.org/10.32352/10.32352/0367-3057.6.19.02.