[1]
Dudikova, D.M., Suvorova, Z.S., Nedashkivska, V.V., Sharova, A.O., Dronova, M.L. and Vrynchanu, N.O. 2018. Antibiofilm activity of aminopropanol derivatives against Pseudomonas aeruginosa. Farmatsevtychnyi zhurnal. 1 (Aug. 2018), 93-100. DOI:https://doi.org/10.32352/0367-3057.1.17.12.