[1]
Leonenko, I.I., Scrypynets, Y.V., Anelchyk, À. V., Aleksandrova, D.I. and Yegorova, A.V. 2019. Highly sensitive luminescence determination of flupirtine maleate. Farmatsevtychnyi zhurnal. 5 (Feb. 2019), 76-83.