[1]
Karbovskyy, V.L., Shevchuk, I.A., Kurkina, O.V. and Makovska, T.Y. 2018. Histological study of the drug PEG-Filstim sub-acute toxicity. Farmatsevtychnyi zhurnal. 3-4 (Aug. 2018), 80-88. DOI:https://doi.org/10.32352/0367-3057.3-4.17.09.