The study of influence of the extracts obtained from prunus domestica fruits on lipid peroxydation and antioxidant system indicators in liver

Keywords: indicators of the anti free radical and antioxidant system of hepatocytes, alcoholic hepatitis, hepatoprotectors, plant phenols, Plum fruits

Abstract

The study of pharmacological properties and experimental substantiation of application possibilities of the plum fruits extracts in the treatment of the gastrointestinal tract and hepatobiliary system diseases is relevant, because plum is source of phenolic compounds with a wide range of action and is used in folk medicine for treating diseases of digestive system.

The aim of the present work was an experimental study of anti free radical activity by lipid peroxidation indicators and antioxidant properties by the antioxidant system (AOS) indicators of two Plum extracts, detecting the most effective extract and determining its effective dose.

The objects of research were extracts obtained from the fresh plum fruits: plum extract containing fibers (PEF) and extract containing plum polysaccharide complex (PEPC).

Research methods: pharmacological (modeling of alcoholic damage to rat liver), biochemical (determination of the level of diene conjugates, TBA-AP, lipid hydroxyperoxides, reduced glutathione and α-tocopherol in rat liver homogenate) and statistical (using the program «Statistica 6.0», Student’s t-test).

Experimental data on the study of the anti free radical properties of the plum extracts showed inhibitory effects on lipid peroxidation, reducing the content of diene conjugates, TBAs, and lipid hydroxyperoxides under conditions of alcoholic liver damage. Regarding the effect of the investigated extracts on the markers of the antioxidant system of hepatocytes, there was an increase in the content of reducing glutathione and α-tocopherol on the alcoholic hepatitis model. The fiber-containing extract (PEF) was the most effective in normalizing the functional state of the liver at a dose of 200 mg/kg. Thus, it was determined that an effective dose of extract with fibers (PEF) was 200 mg/kg. The investigated effects of PEF in 200 mg/kg exceeded the effects of PEPS at the tested doses and were at the level of activity of reference drug «Silibor» in the dose of 25 mg/kg. Anti free radical and antioxidant properties of the PEF are probably related to its chemical composition namely phenolic compounds (anthocyanins and hydroxycinnamic acids). Considering the results of screening, the most promising subject for further in-depth pharmacological study is plum extract PEF at dose 200 mg/kg.

References

1. Aroniadis O. C., Brandt L., Brandt J. Fecal microbiota transplantation: past, present and future // Curr. Opin. Gastroenterol. – 2013. – V. 29, N 1. – P. 79–84. https://doi.org/10.1097/mog.0b013e32835a4b3e
2. Ford Alexander C, Quigley et al. Efficacy of Prebiotics, Probiotics, and Synbiotics in Irritable Bowel Syndrome and Chronic Idiopathic Constipation: Systematic Review and Meta-analysis // The Amer. J. Gastroenterol. –2014. – V. 109, N 10. – P. 1547–1561. https://doi.org/10.1038/ajg.2014.202
3. Smits L. P., Bouter K. E., Vos W. M. et al. Therapeutic potential of fecal microbiota transplantation // Gastroenterology: j. – 2013. – V. 145, N 5. – P. 946–953. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2013.08.058
4. Grodinsky A. M. Medicinal plants: Encyclopedic reference book. «Ukrainian Encyclopedia». – K.: «Olympus», 1992. – 544 р.
5. Ubeeva E. A., Nickolaev S. M., Ubeeva I. P. The main directions of phytotherapy ofliver diseases // Vestn. Med. Pharmacy. – 2017. – N 3. – P. 3–9.
6. Ubeeva I. P., Nickolaev S. M., Botoeva Е. А. Herbal medicine for diseases of the hepatobiliary system. – Irkutsk: RIO IGIUAs, 2009. – 109 p.
7. Kulikov I. M., Metlitskiy O. Z. Proizvodstvo plodov i yagod v mire // Dostizheniya nauki i tekhniki APK. – 2007. – № 9. – S. 10–13.
8. Kikuzaki H., Kayano S., Fukutsuka N. et al. Abscisic acid related compounds and lignans in prunes (Prunus domestica L.) and their oxygen radical absorbance capacity (ORAC) // J. Agricultural and Food Chem. – 2004. – V. 52, N 2. – P. 344–349. https://doi.org/10.1021/jf034954v
9. Kayano S., Kikuzaki H., Fukutsuka N. et al. Antioxidant activity of prune (Prunus domestica L.) constituents and a new synergist // J. Agricul tural and Food Chem. – 2002. – V. 50, N 13. – P. 3708–3712. https://doi.org/10.1021/jf0200164
10. Lombardi-Boccia G., Lucarini M., Lanzi S. et al. Nutrients and antioxidant molecules in yellow plums (Prunus domestica L.) from conventional and organic productions: a comparative study // J. Agricultural and Food Chem. – 2004. – V. 52, N 1. – P. 90–94. https://doi.org/10.1021/jf0344690
11. Siddiqui R. A. Plums as potential dietary agents to prevent obesity and obesity-related disorders // J. Obes. Ther. – 2017. – N 1. – P. 346–352.
12. Stacewicz-Sapuntzakis M. Dried plums and their products: composition and health effects-an updated review // Crit. Rev. Food Sci. Nutr. – 2013. – N 53. – P. 1277–1302. https://doi.org/10.1080/10408398.2011.563880
13. Benzel L. V., Darmograj R. Ye., Olijnyk P. V., Benzel I. L. Likarski roslyny i fitoterapiya (fitoterapevtychna receptura). – K.: VSV «Medycyna», 2010. – 400 s.
14. Kobzar A. Ya. Farmakognoziya v medycyni: navch. posibnyk. – K.: Medycyna, 2007. – 544 s.
15. Kiseleva T. L., Smirnova Yu. A., Chauzova A. V., Dronova M. A. Lechebnye svoystva plodov otechestvennykh kostochkovykh kultur // Tradits. med. – 2010. – № 21. –S. 46–53.
16. Turaeva N. I. Lechebnye svoystva slivy. // Nauch. zhurn. «Biologiya i integrativnaya meditsina». – 2017. – № 1. – S 314–320.
17. Patent na korysnu model N u 118457. Sposib oderzhannya zasobu z poslablyuyuchoyu aktyvnistyu z plodiv slyvy domashnoyi / Komisarenko A. M., Upyr T. V., Senyuk I. V. ta in. – Zayavl. 23. 02. 2017; Opubl. 10. 08. 2017, Byul. N 15.
18. Patent na vynaxid N C2 118602. Sposib oderzhannya vodorozchynnogo polisaxary`dnogo kompleksu z poslablyuyuchoyu aktyvnistyu z plodiv slyvy domashnoyi / Komisarenko A. M., Upyr T. V., Senyuk I. V. ta in. – Zayavl. 06. 03. 2017; Opubl. 11. 02. 2019, Byul. N 3.
19. Drogovoz S. M., Borodyna T. V., Derymedvid L. V. Eksperymentalne obgruntuvannya alternatyvy vyboru gepatoprotektoriv // Liky. – 1998. – N 5. – S. 32–35.
20. Stefanov A. V. Doklinicheskie issledovaniya lekarstvennykh sredstv. Metod. rek. – K.: Avitsenna, 2002. – 528 s.
21. Mironova A. N. (red.). Rukovodstvo po provedeniyu doklinicheskikh issledovaniy lekarstvennykh sredstv. Chast pervaya. – M.: Grif i K, 2012. – 944 s.
22. Stalnaya I. D., Garishvili T. G. Sovremennye metody v biokhimii. – M.: Meditsina, 1977. – S. 66–68.
23. Karpishchenko A. I. (red.). Spektorofotometricheskoe opredelenie produktov perekisnogo okisleniya lipidov. Meditsinskaya laboratornaya diagnostika (programmy i algoritmy). – SPb: «Intermedika», 1997. – S. 48–52.
24. Severin S. Ye., Soloveva G. A. (red.). Praktikum po biokhimii. – M.: Izd-vo MGU, 1989. – S. 160–161.
25. Kibardin S. A. Opredelenie vitamina E v syvorotke krovi // Biokhimiya. – 1951. – T. 16. – S. 511–514.
26. Khalafyan A. A. Statistica 6. Statisticheskiy analiz dannykh. – M.: OOO «Binom-Press», 2007. – 512 s.
27. Kozhem’yakin Yu. M., Xromov O. S., Filonenko M. A., Sajfetdinova G. A. Naukovo-praktychni rekomendaciyi z utrymannya laboratornyx tvaryn ta roboty z nymy. – K.: Avicena, 2002. – 155 s.
Published
2019-12-21
How to Cite
Ali Al-Sahlanee, B. J., Senyuk, I. V., Lenchyk, L. V., & Upyr, T. V. (2019). The study of influence of the extracts obtained from prunus domestica fruits on lipid peroxydation and antioxidant system indicators in liver. Farmatsevtychnyi Zhurnal, (6), 85-93. https://doi.org/10.32352/10.32352/0367-3057.6.19.10
Section
Pharmacology