Approaches for solving current problems of pharmaceutical logistics during the pandemic period

Keywords: logistics, pharmaceutical logistics, pharmaceutical supply chain, pharmaceutical company, coronavirus pandemic

Abstract

The global economic crisis, which is linked to the coronavirus pandemic, has also affected pharmaceutical logistics. Therefore, the improvement of logistics processes within the pharmaceutical supply chain to increase the access to health care to the population in a pandemic becomes especially important.

The aim of the work is to study and summarize the main problems of pharmaceutical logistics in a coronavirus pandemic and substantiate the reserves to improve the functioning of pharmaceutical supply chains.

To achieve the goal of the study, an analysis of the domestic scientific literature and the current regulatory framework of Ukraine was conducted. It has used abstract-logical, monographic research methods and system analysis, as well as the method of expert survey.

Realizing the importance of providing the population with necessary medicines during the pandemic in Ukraine on October 14, 2020, the Law «Changes to the article 19 of the Law of Ukraine "On Medicinal Products" on Electronic Retail Trade in Medicines» of September 17, 2020 № 904-IX has enforced.

It has been evaluated the factors influencing the efficiency and coordination of the activities of pharmaceutical supply chain participants. A risk management algorithm for pharmaceutical supply chains has been developed, its structural elements and relationships have been identified. The presented algorithm will allow analyzing and estimating any deviations from the planned parameters in pharmaceutical supply chains on the basis of establishment of system of the corresponding indicators and on the basis of this information to define effective methods to counter the risks.

The urgency of the problem of increasing the reliability and safety of domestic pharmaceutical supply chains in a pandemic has proved. It is justified that the introduction of digital technologies will increase the reliability, transparency and quality of business processes in the pharmaceutical supply chains during a pandemic, drastic changes in the pharmaceutical market and low predictability of demand for medicines and medical devices. The main problems of logistics in a pandemic in the domestic pharmaceutical industry are studied. It has established that the narrowest places in the organization of pharmaceutical supply chains are the improper organization of information exchange between pharmaceutical supply chain participants and the insufficient professional level of production interaction of managers. It has established the priority directions of increase of stability and reliability of functioning of pharmaceutical supply chains which is a necessary condition of accessibility of pharmaceutical provision of the population, especially in the conditions of a pandemic.

References

Hromovyk B. P., Unhurian L. M. Farmatsevtychna lohistyka: fokus na dopomozi patsiientu. – Lviv: Rastr-7, 2013. – 212 s.

Pestun I. V., Mnushko Z. M. Marketynhove upravlinnia v systemi zabezpechennia naselennia likamy. – Kharkiv: NFaU, 2013. – 272 s.

Bilous M. V., Shmatenko O. P., Troxy`mchuk V. V. ta in. Konceptual`ni aspekty` upravlinnya rozpodilom medy`chnogo majna z pozy`ciyi vijs`kovo-farmacevty`chnoyi logisty`ky` // Farmacz. zhurn. ‒ 2019. ‒ № 3. ‒ S. 3‒11. https://doi.org/10.32352/0367-3057.3.19.01

Golubczova K. K., Sagajdak-Nikityuk R. V., Barnatovy`ch S. V. Doslidzhennya osobly`vostej upravlinnya pidpry`yemstvamy` farmacevty`chnogo sektoru na zasadax markety`ngovoyi logisty`ky` // Ukrayins`ky`j zhurnal klinichnoyi ta laboratornoyi medy`cy`ny`. – 2019. – № 1. – S. 10–16. http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18761

Posylkina O. V., Lisna A. H., Kotliarova V. H. ta in. Suchasni tendentsii rozvytku lohistyky i lohistychnoi intehratsii u farmatsii: monohrafiia / Za zah. red. O. V. Posylkinoi. – Kharkiv: NFaU, 2020. – 523 s.

Poliakova K. M. Naslidky pandemii COVID-19 dlia farmatsevtyky: vyklyky dlia haluzi ta dlia krainy. ‒ Rezhym dostupu: hhttps://www.capital-times.com/ua-ua/kak-pandemiya-povliyala-na-rynki-farmacevtik

Position Paper. Reference safety information: challenges to the generic industry due to labelling harmonisation issues among different Member States. ‒ Rezhym dostupu: https://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2020/06/Medicines-for-Europe_PositionPaper_RSI-WSv01_20200508_-Clean.pdf

Orlovskiy M. O. Otechestvennyie farmkompanii: rasshirenie prisutstviya vo vremya pandemii. ‒ Rezhym dostupu: hhttps:// www.epravda.com.ua/rus/projects/ farmak 2020/04/1/658687

Zakon Ukrainy № 904-IKh vid 17. 09. 2020 r. «Pro vnesennia zmin do statti 19 Zakonu Ukrainy "Pro likarski zasoby" shchodo zdiisnennia elektronnoi rozdribnoi torhivli likarskymy zasobamy». ‒ Rezhym dostupu: hhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/904-20#Text

Hryhorak M. Iu. Intelektualizatsiia rynku lohistychnykh posluh: kontseptsiia, metodolohiia, kompetentnist. – Kyiv: Sik Hrup Ukraina, 2017. – 513 s.

Kolodizieva T. O. Vykorystannia innovatsiinykh kontseptsii upravlinnia dlia udoskonalennia funktsionuvannia lantsiuhiv postavok // Problemy ekonomiky. – 2017. – № 2. – S. 200–209.

Zhuravleva O. V. Razvitie tovarodvizheniya v usloviyah pandemii // Vestnik nauki i obrazovaniya. – 2020. – № 12 (90). – S. 37–40.

COVІD-19: kak postroit ustoychivuyu tsepochku postavok? – Rezhim dostupa: www.ey.com/ru_ru/consultіng/how-to-buіld-a-supply-chaіn-thats-resіlіent-to-global-dіsruptіon.

SCM (Supply Chaіn Management) v period pandemii: svyazannyye odnoy tsepyu? – Rezhim dostupa: expert-logіstіc.com/іnfo/artіcles/scm-supply-chaіn-management-v-perіod-pandemіі-svyazannye-odnoy-tsepyu/

Zhuk V. A., Penkin Yu. M. Ispolzovanie tehnologiy radiochastotnoy identifikatsii (RFID) v farmatsevticheskih informatsionnyih sistemah // Aktualni pitannya farmatsevtichnoyi i medichnoyi nauki ta praktiki. – 2014. – № 1. – S. 96–98.

Published
2020-12-09
How to Cite
Posilkina , O. V., Litvinova, E. V., & Lisna, A. G. (2020). Approaches for solving current problems of pharmaceutical logistics during the pandemic period. Farmatsevtychnyi Zhurnal, (6), 3-15. https://doi.org/10.32352/0367-3057.6.20.01
Section
Management of pharmacy