Aims and Scope

Мета Всеукраїнського науково-практичного журналу є висвітлення практичної діяльності підприємств фармацевтичної галузі України, основних проблеми організації та координації фундаментальних і прикладних наукових медичних і фармацевтичних досліджень, актуальних питань розвитку науки та інноваційної діяльності, сучасного стану та перспектив досліджень з найважливіших напрямків медичної і фармацевтичної науки як в Україні, так і в світі, повідомлення про досягнення наукових колективів та окремих вчених.

Цільовою аудиторією періодичного видання є широке коло науковців, провізорів і лікарів, магістрів і бакалаврів медицини і фармації, організаторів системи охорони здоров’я, керівників й фахівців підприємств практичної фармації (виробництв, організацій оптової й роздрібної реалізації лікарських препаратів), викладачів, аспірантів і докторантів медичних та фармацевтичних закладів вищої освіти.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»), в яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора філософії) і доктора наук за науковими спеціальностями з фармації, медицини і біології.

Завдання журналу реалізуються згідно розділів:

 • Організація і управляння фармацією
 • Фармацевтична технологія
 • Клінічна фармакологія
 • Фармакологія
 • Гомеопатична фармація
 • Синтез та аналіз біологічно активних сполук
 • Фармакогностичні, фітохімічні дослідження
 • Виробництво, контроль якості, стандартизація ліків
 • Судова фармація
 • Фармакоекономіка
 • Фармацевтична освіта
 • Актуальні питання. Дискусії
 • Огляди
 • Події, факти
 • Обмін досвідом.